REGLAMENT

Definició

La III edició del sailfish Just Tri Series consisteix en 6 triatlons amb seu a Castelldefels, Cambrils, Tarragona, L’Hospitalet de L’Infant, Altafulla i La Pobla de Mafumet, organitzats pels seus respectius ajuntaments i amb la direcció tècnica de Sport No Limit Group. La prova estarà sota el reglament general de competició de la Federació Catalana de Triatló (FCT).

 

Modalitats

En la III edició del sailfish Just Tri Series hi haurà dos modalitats: SPRINT (750m natació – 20km ciclisme – 5km cursa a peu) i la modalitat OLÍMPICA (1500m natació – 40km ciclisme – 10km cursa a peu), de moment només a Cambrils. L’organització, atenent a raons de seguretat, viabilitat o publicitat, es reserva el dret de modificar el recorregut i compondre les sortides en diferents torns que seran publicats en l’apartat corresponent dies abans de la celebració de la prova.

Està prohibit:

 • Tallar o doblegar el dorsal.
 • Ser ajudat per terceres persones (fins i tot per problemes tècnics a la bici).
 • Utilitzar mp3, mòbils, ràdio, etc.

En el segment de natació:

 • El Capell és obligatori.
 • El vestit de neoprè estarà permès segons la temperatura de l’aigua.
 • Si l’atleta escurça durant el segment de natació serà desqualificat.

En el segment de ciclisme:

 • Prohibit utilitzar aerobars (manillars de triatló o contrarellotge).
 • Has de portar el casc posat tot el temps i la corretja cordada.
 • El nombre ha de ser visible davant (casc) i darrere (a la tija del selló).
 • L’assistència personal (cotxe, moto, bici …) està prohibida.
 • Prohibit utilitzar rodes de pals.

En el segment de la cursa a peu:

 • El dorsal ha d’estar visible per davant.
 • Si utilitzes un cinturó per al dorsal, porta-ho a la cintura.
 • Les cremalleres de la granota de triatló no han d’estar obertes més baix de l’estèrnum.
 • No puedes correr con el torso desnudo.
 • L’assistència personal (bicicleta, patins) està prohibida.

 

Participació i assegurances

Poden prendre part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre i quan s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma. L’edat mínima per participar és de 16 anys. En cas de menors de 18 anys, és necessària l’autorització expressa per escrit del pare/mare o tutor/a.

Cada participant, pren part en les proves sota la seva responsabilitat i disposa d’un nivell de condició física i domini tècnic suficient per afrontar-les.

En cadascuna de les modalitats, serà obligatori participar de manera INDIVIDUAL. L’organització disposarà d’una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil segons la legislació vigent.

Els participants no federats en triatló estaran coberts per una pòlissa d’assegurança d’Accidents contractada per l’organització i que el participant ha d’incloure obligatòriament en la seva inscripció en el moment del tràmit online mitjançant l’opció “no federat”.

Els participants que s’inscriguin com federats hauran d’acreditar la seva condició de federats a l’hora de recollir el dorsal.

 

Inscripcions

La inscripció a cadascuna de les modalitats és personal i intransferible i suposa l’acceptació de tots els articles de el present reglament, així com de les condicions de compra.

Tots els preus figuren en la apartat inscripcions del web de la prova i es podran tramitar mitjançant el sistema de pagament online amb targeta de crèdit o dèbit.

Les inscripcions no són transferibles a futures edicions del sailfish Just Tri Series.

La plataforma d’inscripcions Avaibook Sports posa a servei dels participants l’opció de contractar una assegurança de cancel·lació. Amb aquesta assegurança, se li pot tornar a l’usuari el 100% de la inscripció (menys les assegurances contractades i les despeses de gestió) si avisa per correu electrònic a l’organització 14 dies abans de la celebració de cada un dels esdeveniments.

Qualsevol canvi, per motius de força major, tant en el recorregut, com la data i/o horaris de la cursa, o la cancel·lació total o parcial de l’esdeveniment i/o els esdeveniments complementaris no implica, en cap cas, el dret a la devolució de l’import de la inscripció.

 

Dorsal i xip

L’organització proporcionarà un dorsal i un xip per a cadascuna de les modalitats a TOTS els participants. Els dorsals de la Federació Catalana de Triatló, així com el xip groc NO seran vàlids. Tot el material identificatiu de les proves es recollirà a la zona destinada a aquest efecte i dins dels horaris establerts a la web.

 

Anul·lacions i devolucions

Si l’organització decideix per motius de seguretat anul·lar alguna de les proves de circuit sailfish Just Tri Series, es retornarà als participants el 100% de la seva inscripció, menys les despeses de gestió.

Davant inclemències climatològiques que impossibilitin la celebració dels triatlons amb la totalitat dels seus segments, l’organització durà a terme una altra prova alternativa d’acord amb els jutges.

Exemples:

 1. Anul·lació del tram de natació per mal estat de la mar: duatló.
 2. Anul·lació del tram de ciclisme per pluja: aquatló.
 3. Anul·lació del tram de ciclisme i del de natació: cursa a peu.

La inscripció a qualsevol prova del sailfish Just Tri Series preveu la devolució de l’import segons els següents casos:

 • Si la baixa de la prova es comunica fins a 20 dies abans de la celebració es retornarà el 50% de la valor de la inscripció.
 • Els últims 20 dies abans de la prova NO HI HAURÀ DEVOLUCIÓ DEL IMPORT DE LA INSCRIPCIÓ sota cap supòsit, inclosos lesions, accidents, viatges, canvis de torn laboral, etc.
 • El participant que no pugui assistir a una prova en la qual s’ha inscrit NO podrà traspassar-la a un altre participant sota cap supòsit, inclosos els de el punt anterior.
 • No s’admeten canvis de modalitat.

 

Seguretat i assistència mèdica

La seguretat a la via pública i el control del trànsit serà responsabilitat dels cossos de seguretat de la Generalitat de Catalunya. Un servei de vigilància privada controlarà l’àrea de transició i l’accés de totes les persones a aquest.

En cada un dels tres segments del triatló hi haurà assistència sanitària d’acord amb la normativa vigent, a el nombre de participants i a l’elevat percentatge d’esportistes no experts presents en el sailfish Just Tri Series. Els serveis mèdics de l’organització, destinats a cada etapa, estaran autoritzats a retirar qualsevol participant per raons mèdiques.

 

Dades de caràcter personal

Els participants en el sailfish Just Tri Series pel fet d’inscriure donen el seu consentiment perquè Sport No Limit Group, per si mateix o mitjançant terceres entitats, tracti automàticament i amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial, les seves dades de caràcter personal. Per renunciar a aquesta cessió, el participant haurà de expressar-ho en el formulari d’inscripció en el moment d’inscriure marcant la casella corresponent. D’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el participant té el dret d’accedir a aquests fitxers amb l’objecte de rectificar o cancel·lar de forma total o parcial el seu contingut . Per fer-ho, haurà de sol·licitar-ho per escrit al domicili social de Sport No Limit Group, Carrer Camí de Valls 81-87, Taller 19, 43204 (Reus). Així mateix, i d’acord amb els interessos esportius, de promoció i explotació del sailfish Just Tri Series arreu del món (reproducció de fotografies del circuit, emissió de vídeos, publicació de classificacions, etc.) mitjançant qualsevol dispositiu (televisió, internet, publicitat gràfica, etc.) i sense límit temporal, els inscrits cedeixen de manera expressa a l’organització el dret a reproduir el seu nom i cognoms, el lloc obtingut en la classificació, les seves fotografies i els seus vídeos.

 

Vehicles autoritzats

Els vehicles motoritzats, bicicletes o patinadors que no pertanyin a l’organització no podran transitar pels circuits de cada prova. Els vehicles autoritzats que realitzin el seguiment de les proves, han de portar una identificació visible en tot moment.

El fet de rebre ajuda externa diferent de la que aporta l’organització o fer-se acompanyar per algun vehicle o patinador suposarà la desqualificació del participant.

 

Arbitratge i cronometratge

La direcció de la cursa tindrà la decisió final davant qualsevol anomalia reglamentària durant el transcurs de les proves.

Es prendran els temps parcials en els tres trams del triatló mitjançant cronometratge per xip. La pèrdua o la col·locació incorrecta del xip suposarà la desqualificació del participant.

 

Civisme i respecte

Els participants accepten cadascun dels articles d’aquest reglament i es comprometen a participar de manera honesta segons les normes de competició i als cobrir tots els trams complets abans de creuar la línia de meta. Així mateix, manifesten ser respectuosos amb el personal implicat en l’organització i amb la resta de participants. Es comprometen també a tractar el material esportiu propi i aliè amb respecte. Per tal de contribuir a un mínim impacte ambiental de les proves, els participants utilitzaran els contenidors situats als avituallaments per tirar les ampolles després de beure i s’abstindran de llançar a terra cap embolcall de productes alimentaris ni de cap altre tipus durant cap tram del recorregut.

 

Dret d’admissió

L’organització es reserva el dret d’admissió.